f   r   a   n  s   j   e   s   m  i   t   .   n   l

 o n t w e r p e n   v o o r   d e   t o e k o m s t

"Afval geen probleem?" 2015  OvdT

Ireneschool Wageningen iov gem. Wageningen

Serie van 6 lessen voor midden- en bovenbouw PO ism Groene Wiel Wageningen. Uitvoering april-mei 2015. "Ontwerpen voor de toekomst" is het format dat gebruikt is voor deze lessen. Dit format is ontwikkeld volgens nieuwe inzichten over cultuureducatie: C-zicht. Het gaat uit van het stramien dat een ontwerper volgt bij het ontwerpproces. Van verkennen, inleven via verbeelden, ontwerpen naar presenteren en reflecteren.De leerlingen formuleren een ontwerpvraag vanuit gegeven informatie en gaan ermee aan de slag. Het onderwerp van deze lessen, afvalscheiding in de hoogbouw, komt van de gemeente Wageningen. Deze wil de leerlingen meer betrekken bij het beter scheiden van afval in de wijk.

Hun idee over afval is tijdens het project veranderd van "vies" naar "interessant" : je kunt er wat mee?! Waar laat je je afval in een flat? bouw een grote machine onder de flat? een tuintje op het dak? een grote glijgoot onder de weg door naar de boer voor GFT afval......

"Afval geen probleem?" 2016  OvdT

Basisschool "de Kern" in Ede ism groene Wiel/IVN Wageningen.

Ook deze serie lessen worden gegeven volgens het format "Ontwerpen voor de toekomst". We gaan aan de slag met de vraag hoe we meer op de natuur kunnen gaan lijken? Ervan kunnen leren? En daarna afval kunnen gaan beschouwen als waardevol.

Ook de Leonardo-klas van "de Lettertuin" in Ede buigt zich over deze vraag en ontwerpt oplossingen. Allerlei afvalstromen komen aan bod: puin, textiel, papier, plastic en drinkpakjes.